เพราะโครงสร้างของยางพาราเป็นโครงสร้างแบบเปิด (Open cell) ทำให้อากาศไหลผ่านได้ดี ทำให้ไม่รู้สึกร้อนในระหว่างการนอนหลับ