วิสัยทัศน์
(VISION STATEMENT)

“ต้องการเป็นหนึ่งในผู้ผลิตหมอนยางพาราจากธรรมชาติที่เป็นที่รู้จักแผ่หลายในเอเชีย”

พันธกิจ
(MISSION STATEMENT)

“เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพาราธรรมชาติที่มีคุณภาพสูงในราคาที่สามารถแข่งขันได้ เพื่อสนองความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า”

นโยบายคุณภาพ
(QUALITY POLICY)

“มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการผลิตหมอน ที่นอนและผลิตภัณฑ์ยางพาราให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า”

นโยบายสิ่งแวดล้อม
(ENVIRONMENTAL POLICY)

“มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้ความตระหนักต่อความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทานและช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์”

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(OCCUPATION HEALTH & SAFETY POLICY)

“เราตระหนักว่าระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นสิ่งสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ การดำเนินงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับที่จะร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของทั้งตนเองและผู้อื่น”

โรงงานผลิตหมอนและที่นอนยางพาราแท้

ผู้ผลิตและจำหน่ายหมอน ที่นอนยางพาราและผลิตภัณฑ์จากยางพาราแท้อื่นๆ ได้แก่ หมอนรองคอ หมอนข้าง หมอนชาร์โคล หมอนอิออน หมอนสามเหลี่ยม เบาะรองหลัง เบาะรองนั่ง หมอนขิด อาสนะ เบาะโซฟา เบาะนั่งรถยนต์ เบาะนั่งรถมอเตอร์ไซค์ แผ่นรองเท้า ผ้าแมส บรา เป็นต้น โดยจำหน่ายทั้งปลีก – ส่ง สั่งจำนวนมากลดพิเศษ ขายราคาโรงงาน

คุณสมบัติที่โดดเด่นของยางพารา

หมอนหนุนศีรษะและที่นอนยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้งานมากกว่าผลิตภัณฑ์จากวัสดุสังเคราะห์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ด้วยเหตุผลที่ว่า

– โครงสร้างยางธรรมชาติมีความยืดหยุ่นและรองรับสรีระร่างกายได้ดีกว่าวัสดุสังเคราะห์

– โครงสร้างยางธรรมชาติมีการระบายอากาศที่ดีกว่า ลดการสะสมของเชื้อโรค

– ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติก่อให้เกิดการระคายเคืองน้อยกว่า ลดโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้จากสารเคมีที่สัมผัสในวัสดุสังเคราะห์

– กระแสรักษ์สุขภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เน้นการใช้ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติทดแทนการใช้สารเคมี

หมอนหนุนศีรษะและที่นอนยางพาราแท้

ด้วยวัตถุดิบที่เป็นน้ำยางพาราแท้จากธรรมชาติ ที่ได้มาจากต้นยางภายในประเทศไทย ทำให้ผลิตภัณฑ์ยางพาราของบริษัท ลาเท็กซ์เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด มีคุณภาพเยี่ยม ทน รองรับสรีระร่างกายได้ดี

มีการระบายอากาศที่ดีกว่า ลดการสะสมของเชื้อโรค และยังก่อให้เกิดการ ระคายเคืองน้อยกว่า ลดโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้จากสารเคมีที่สัมผัสในวัสดุสังเคราะห์

หมอนและที่นอนยางพารา ดีอย่างไร ?

มีความคงทน มีอายุการใช้งาน นานมากกว่า 10 ปี โดยที่สภาพของหมอนและที่นอน ยังคงอยู่ในสภาพที่ดี ไม่ยุบตัว ยังคงมีความ ยืดหยุ่นสูง นอกจากนี้หมอนและที่นอนยางพาราสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติภายในระยะเวลาแค่ 2 ปี

สินค้าของเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมภาษณ์: การปรับตัวทางธุรกิจของลาเท็กซ์เอเชียในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดย NBT news […]
สัมภาษณ์: รู้เรื่องยาง EP3 โดยการยางแห่งประเทศไทย (14 […]
เปลี่ยนโรงงานเป็นโรงละครกับช่อง one hd 31 (31 ส.ค.2565) […]

ติดต่อเรา

Total Views: 5537 ,